Triptobel » vijesti

Integralna medicina

Termin integralna medicina koristi se unazad posljednjih dvadesetak godina kako bi opisao medicinu bez ideoloških granica.To znači da liječnici jedino brino kako da bolesnici ozdrave i u tom smsilu poduzimaju sve što je sigurno i učinkovito, umjesto da se vežu uz bilo kakve dogme, zapadnjačke ...
Detaljnije